Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń


Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku
Numer ogłoszenia w BZP: 263153 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71 , strona internetowa www.bip.powiat.wloclawski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych obejmujących: nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne, nalepki na tablice tymczasowe, spersonalizowanych blankietów praw jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawo jazdy a także umożliwienie Zamawiającemu korzystania z Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP), Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla systemu CEPIK i innych dodatkowych funkcjonalności systemów teleinformatycznych Pojazd i Kierowca.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki.
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie: zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt.1 lit. a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: art. 75d i art. 99a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). PWPW S.A. jest jedynym producentem realizującym ten przedmiot zamówienia. PWPW S.A. została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia przez Ministra Infrastruktury - zgodnie z komunikatem z dnia 18 sierpnia 2008 r., który opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2008 r. Nr 11, poz. 64.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 
   
Kazimierz Kaca
Starosta Włocławski

Wytworzył: Starosta Włocławski (12 grudnia 2012)
Opublikował: Mariusz Kosmalski (12 grudnia 2012, 13:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij