Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2011 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego na wybór wydawcy czterech numerów gazety powiatowej w 2011 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy, wybrano jako  najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Firmę: Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, II Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz, z ceną brutto 45.900,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset 00/100 złotych). Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu,  spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i  rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu – cena 100%:
 
Oferta nr 1:
WYDAWNICTWO „KUJAWY”
Stanisław Białowąs
ul. Lipowa 48
87-811 Szpetal Górny
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 96,63 pkt.
Oferta nr 2:
PROPAGANDA
Olga Krupa
ul. Piaski 9.
87-800 Włocławek
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 93,29 pkt.
Oferta nr 3:
Media Regionalne Sp. z o.o.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
II Oddział w Bydgoszczy
ul. Zamoyskiego 2
85-063 Bydgoszcz Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.
Oferta nr 4:
EDYTOR Spółka z o.o.
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 79,14 pkt.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed terminem określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Starosta Włocławski


Wytworzył: Starosta Włocławski (22 lutego 2011)
Opublikował: Marek Wiliński (23 lutego 2011, 14:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij