Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego,  wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez  firmę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku, 87-800 Włocławek, Plac Wolności 1.  Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu,  spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i  rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego 22 Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz
z ceną 433.004,00 zł
Punktacja w kryterium: Cena (waga 80%): 29,98 pkt
Punktacja w kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych (waga 20%): 12,10 pkt
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena:  42,08 pkt;
Oferta nr 2: 
Polski Związek Motorowy Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Regionalny w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 90
z ceną 238.868,00 zł
Punktacja w kryterium: Cena (waga 80%): 54,34 pkt
Punktacja w kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych (waga 20%): 7,76 pkt
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 62,10 pkt;
Oferta nr 3: 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku, 87-800 Włocławek, Plac Wolności 1
z ceną 162.270,00 zł
Punktacja w kryterium: Cena (waga 80%): 80,00 pkt
Punktacja w kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych (waga 20%): 20,00 pkt
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena:  100,00 pkt;
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed terminem określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Wytworzył: Starosta Włocławski (25 sierpnia 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (25 sierpnia 2011, 09:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1004

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij