Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9119) starsze karty »
numer wpisu:

2018/I/188

data: 12 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Wieniec, na działce ewidencyjnej numer 3, obręb Wieniec 0027, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
zamawiający: Mariusz Jabłoński
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/187

data: 10 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Brześć Kujawski na wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogi gminnej na działce nr ew. 12, obręb Kąty Kolonia, gmina Brześć Kujawski.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/164

data: 6 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Borek, na działce ewidencyjnej numer 110, obręb 0006 Borek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
dane
wnioskodawcy:
Mateusz Jaskólski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/156

data: 6 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca:"Dodatek Nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej (2015 r.) ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 w msc. Chodecz (działka nr 163/4, obręb Chodeczek) w związku z wykonaniem otworu awaryjnego nr 7 ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich na terenie ujęcia miejskiego w miejscowości: Chodecz (działka nr 163/4, obręb Chodeczek)".
nazwa
podmiotu:
Miasto i Gmina Chodecz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/163

data: 5 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Rabinowo, na działce ewidencyjnej numer 137, obręb 0026 Rabinowo, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Karczmarz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/155

data: 5 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek NFOŚiGW w Warszawie w sprawie podjęcia przez tut. Organ odpowiednich działań mających na celu wydanie decyzji dotyczącej określenia wysokości należnych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „SARNOWO I” w I i II półroczu 2017 r. oraz w I półroczu 2018 r przez firmę Kopalnia Surowców Mineralnych PIO-TRANS Halina Szkudlarek jako bezprzedmiotowe.
nazwa
podmiotu:
Kopalnia Surowców Mineralnych "PIO-TRANS" Halina Szkudlarek
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/162

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w pasie drogi gminnej na działce nr ew. 109, obręb Brzezie.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/H/43

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zmiana danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. WLO0601 A - ul. Słowackiego 20, 87-890 Lubraniec.
podmiot: P4 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/H/42

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne na dz. nr 48, 87-851 Wólka Paruszewska, gm. Boniewo.
podmiot: P4 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/184

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Lubrańczyk, na działce ewidencyjnej numer 115, obręb 0021 Lubrańczyk, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
zamawiający: Mateusz Jaskólski
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9119) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij