Petycje składane do Rady Powiatu

    Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeśli petycję wnosi grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.    
     Petycje złożone do rady powiatu, jeżeli organem właściwym do ich rozpatrzenia jest rada, są kierowane przez przewodniczącego rady, w ramach uprawnień wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do komisji rewizyjnej, która jest komisją właściwą do ich rozpatrzenia i ostatecznego załatwienia (uchwała nr XXVII/272/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie załatwiania partycji przez radę powiatu).   W przypadku, gdy petycja dotyczy spraw nie należących do kompetencji rady powiatu jest ona niezwłocznie przekazywana/przesyłana do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.
    Petycje mogą być one składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub, gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
    Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
W przypadku petycji składanych w formie pisemnej:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu, należy je kierować na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, osobiście w siedzibie Starostwa, należy ją złożyć w Kancelarii Starostwa, I piętro, pokój 23. W przypadku petycji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej można je składać za pomocą:
  • platformy ePUAP z możliwością zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • poczty elektronicznej, kierując je na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl    
Petycja złożona poprawne i spełniająca wszystkie wymagania określone w ustawie jw. powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
    Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz.1195).
Wykaz złożonych petycji do rady powiatu oraz przebieg prowadzonego postępowania w ich załatwianiu


Wytworzył: Lech Chymkowski - Naczelnik Biura Rady i Ochrony Informacji (6 maja 2016)
Opublikował: Kamil Ściślewski (6 maja 2016, 08:43:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska (26 września 2017, 10:26:28)
Zmieniono: zmiana wynika z podjętej przez radę powiatu uchwały nr XXVII/272/17

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 958

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij