Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 180) starsze uchwały Zarządu Powiatu »Uchwała nr 840/18 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2018r.

Uchwała nr 839/18 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2018


w sprawie opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 177/3 położonej w miejscowości Choceń, gm. Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uchwała nr 838/18 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2018


w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski”

Uchwała nr 837/18 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2018


w sprawie umorzenia należności przysługujących Powiatowi Włocławskiemu.

Uchwała nr 836/18 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2018


w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla Powiatu Włocławskiego jako członka wspierającego Związek Stowarzyszeń Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Uchwała nr 835/18 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2018


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2019r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026

Uchwała nr 834/18 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018

Uchwała nr 833/18 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018


w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu”

Uchwała nr 832/18 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018


w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej o dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski”

Uchwała nr 831/18 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018


w sprawie w sprawie rozłożenia na raty i częściowego umorzenia należności przysługujących Powiatowi Włocławskiemu

Uchwała nr 830/18 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn

Uchwała nr 829/18 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

Uchwała nr 828/18 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2018


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

Uchwała nr 827/18 Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2018


w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Włocławskiego” w 2019 r. i przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Uchwała nr 826/18 Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2018


w sprawie przekazania wniosku o umorzenie należności do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu.

Uchwała nr 825/18 Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018

Uchwała nr 824/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2018


w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach

Uchwała nr 823/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2018


w sprawie wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego i podania do wiadomości informacji za III kwartał 2018r.

Uchwała nr 822/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Włocławskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr 821/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2018


w sprawie przekazania wniosku o rozłożenie na raty i częściowo umorzenia należności do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 180) starsze uchwały Zarządu Powiatu »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij