Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9152) starsze karty »
numer wpisu:

2019/I/9

data: 18 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 109, obręb Aleksandrowo.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/B/5

data: 16 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Rabinowo, na działce ewidencyjnej numer 137, obręb 0026 Rabinowo, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
nazwa
podmiotu:
Tomasz Karczmarz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/B/4

data: 16 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Redecz Kalny, na działce ewidencyjnej numer 37/1, obręb Redecz Kalny 0027, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
nazwa
podmiotu:
Janusz i Jadwiga Woźniak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/A/6

data: 15 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Wniosek Gospodarstwa Rybackiego Włocławek Sp. z o.o. w Szpetalu Górnym o wydanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach jezior: Chodeckie, Borzymowskie, Krukowskie i Modzerowskie – Długie.
dane
wnioskodawcy:
Gospodarstwo Rybackie Włocławek sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/B/3

data: 15 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca Gminie Kowal na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce nr 118/4, obręb Rakutowo.
nazwa
podmiotu:
Gmina Kowal
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/I/7

data: 15 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Brześć Kujawski na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej na działce nr 166/1 obręb Miasto Brześć Kujawski I.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/I/6

data: 15 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Choceń na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej na działce nr 118/1, obręb Choceń.
zamawiający: Gmina Choceń
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/A/5

data: 14 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Lubraniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego w pasie drogi gminnej na działce nr 66/2 obręb Kazanie.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Lubraniec
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/H/1

data: 10 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Zmiana danych do zgłoszenia instalacji dla stacji bazowej Orange Polska S.A.(47318N!) KOWAL (GWL_KOWAL_UNISŁAWICE), zlokalizowanej w miejscowości Unisławice, działka nr 168/1, gmina Kowal.
podmiot: Orange Polska S.A.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2019/I/8

data: 10 stycznia 2019
zakres przedmiotowy: Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu w dniu 21.12.2018r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni nr 7 i na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Chodczu gm. Chodecz. W związku z powyższym, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni we Włocławku, z siedzibą ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 221, w godz. 7.00 - 15.00.
zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Zarząd Zlewni we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9152) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij