Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8823) starsze karty »
numer wpisu:

2018/B/73

data: 18 maja 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja stwierdzam: wygaśnięcie decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2018r. znak: OŚ.6522.1.2018 w sprawie wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „PATRÓWEK II”, zlokalizowanego w przestrzeni części działki gruntowej nr 90, obręb Patrówek, gm. Baruchowo, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, przez firmę „LIDER” Sp. z o.o. Patrówek 8a, 87-821 Baruchowo (NIP: 888 311 84 53: REGON: 341462618 z uwagi na to, że decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie takiej decyzji nakazuje przepis prawa.
nazwa
podmiotu:
LIDER Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/72

data: 18 maja 2018
zakres przedmiotowy: postanawia się : 1. Zawiesić postępowanie w sprawie wniosku Agnieszki i Macieja Kwiatkowskich o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów negoceńskich otworem studziennym nr 2 na terenie gospodarstwa rolnego w m. Grabkowo (działka nr 66, obr. 0007 Grabkowo), gm. Kowal”.
nazwa
podmiotu:
Agnieszka i Maciej Kwiatkowscy
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/H/15

data: 17 maja 2018
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji Stacji BT44970 Choceń, ul. Czerniewicka, SHR Magazyn Nawozowy, Choceń
podmiot: POLKOMTEL S.A.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/90

data: 17 maja 2018
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania Alinie i Markowi Lewandowskim, decyzji zatwierdzającej:  „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającej zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów jurajskich w wysokości Q = 9,5 m3/h, przy depresji S=11,2 m, w miejscowości Skibice, na działce ewidencyjnej numer 82/36, obr. Skibice 0020, gm. Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”- opracowaną w kwietniu 2018r. przez mgr Urszula Kubiak – nr upr. kwalifikacji V-1108.
zamawiający: Alina i Marek Lewandowscy
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/89

data: 17 maja 2018
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania Dariuszowi i Małgorzacie Korpusińskim, decyzji zatwierdzającej:  „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającej zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich w wysokości Q = 12,0 m3/h, przy depresji S = 1,4 m, w miejscowości Chełmica Duża, na działce ewidencyjnej numer 5/2, obr. Chełmica Duża 0002, gm. Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”- opracowaną w kwietniu 2018r. przez mgr Maja Sroczyńska – nr upr. kwalifikacji V-1723.
zamawiający: Dariusz i Małgorzata Korpusińscy
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/88

data: 17 maja 2018
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania Januszowi i Małgorzacie Stasiak, decyzji zatwierdzającej:  „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu studziennego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich w wysokości Q = 25,0 m3/h, przy depresji S=12,6 m, w miejscowości Śmiłowice, na działce ewidencyjnej numer 206/2, obr. Śmiłowice 0023, gm. Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”- opracowany kwietniu 2018r. przez mgr Krzysztofa Kawczyńskiego – nr upr. geologicznych III-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII -015/POM.
zamawiający: Janusz i Małgorzata Stasiak
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/87

data: 17 maja 2018
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania Jackowi i Anecie Wojtczak decyzji zatwierdzającej:  „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu studziennego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych w wysokości Q = 25,0 m3/h, przy depresji S=6,5 m, w miejscowości Śmiłowice, na działce ewidencyjnej numer 19/2, obr. Szatki 0021, gm. Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”- opracowany kwietniu 2018r. przez mgr Krzysztofa Kawczyńskiego – nr upr. geologicznych III-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII =-015/POM.
zamawiający: Jacek i Aneta Wojtczak
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/86

data: 17 maja 2018
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania Jackowi i Anecie Wojtczak decyzji zatwierdzającej:  „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu studziennego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych w wysokości Q = 30,0 m3/h, przy depresji S=7,3 m, w miejscowości Śmiłowice, na działce ewidencyjnej numer 168/2, obr. Śmiłowice 0023, gm. Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”- opracowany kwietniu 2018r. przez mgr Krzysztofa Kawczyńskiego – nr upr. geologicznych III-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII =-015/POM.
zamawiający: Jacek i Aneta Wojtczak
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/85

data: 15 maja 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew, rosnących na terenie Gminy Baruchowo, nałożonych decyzją Starosty Włocławskiego OŚB.613.2.19.2013 z dnia 18 marca 2013 r.
zamawiający: Gmina Baruchowo
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/84

data: 15 maja 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy Baruchowo, nałożonych decyzją Starosty Włocławskiego OŚB.613.2.20.2013 z dnia 19 marca 2013 r. Termin oględzin zostanie uzgodniony telefonicznie i wyznaczony za zgodą strony.
zamawiający: Gmina Baruchowo
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8823) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij