Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9061) starsze karty »
numer wpisu:

2018/B/136

data: 7 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej z 1968 roku, ustalający wydajność eksploatacyjną otworu studziennego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów jurajskich w miejscowości Skibice, na działce ewidencyjnej numer 82/34, obręb Skibice 0020, gmina Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
nazwa
podmiotu:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/F/1

data: 6 listopada 2018
zakres przedmiotowy: OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aneksu „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, a położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na lata 2014 - 2023”. Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081)informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2023”. W związku z wykonywaniem zadania publicznego, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz w oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081), Starosta Włocławski w dniu 10 października 2018 roku wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2014 do 31.12.2023, dla działek o nr ewidencyjnym 68/6 oraz 68/4 w obrębie Dziankowo gmina Lubień Kujawski. W odpowiedzi:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOP.411.47.2018.JCz dnia 23 października 2018 roku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2014 do 31.12.2023, dla działek o nr ewidencyjnym 68/6 oraz 68/4 w obrębie Dziankowo gmina Lubień Kujawski.  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią sanitarną NNZ.9022.1.592.2018z dnia 30 października 2018 roku uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aneksu do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2014 do 31.12.2023, dla działek o nr ewidencyjnym 68/6 oraz 68/4 w obrębie Dziankowo gmina Lubień Kujawski.
zamawiający: Starosta Włocławski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/171

data: 6 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wniosku Gminy Chodecz o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ew. 152/5, obręb Chodeczek.
zamawiający: Gmina Chodecz
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/149

data: 5 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Lubrańczyk, na działce ewidencyjnej numer 115, obręb 0021 Lubrańczyk, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
dane
wnioskodawcy:
Mateusz Jaskólski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/148

data: 5 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Chełmica Mała, na działce ewidencyjnej numer 64, obręb 0003 Chełmica Mała, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
dane
wnioskodawcy:
Krzysztof Wiśniewski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/170

data: 5 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Miasto Kowal o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 623/3, obręb Kowal Miasto.
zamawiający: Gmina Miasto Kowal
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/169

data: 5 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Miasto Lubień Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 372 obręb Lubień Kujawski Miasto.
zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/168

data: 5 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Czerniewiczki, działka ewidencyjna numer 34/2, obręb 0002 Czerniewiczki, gmina Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
zamawiający: Piotr i Agata Owsianowscy
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/167

data: 5 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskicvh, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Bogusławice, działka ewidencyjna numer 143, obręb 0001 Bogusławice, gmina Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
zamawiający: Wojciech i Małgorzata Owsianowscy
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/147

data: 2 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Miasta Lubraniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce nr ew. 623/64 obręb Lubraniec Miasto.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Miasto Lubraniec
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9061) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij